Logo Spolek Mederova domu

Na projekt záchrany Mederova domu v Žatci je poskytována finanční podpora z EU.

EU - IROP

Název projektu: Skutečná záchrana nemovité kulturní památky č.p. 102 – Mederova domu v Žatci

Reg. číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004042

Cíl projektu: Držení mimořádné univerzální hodnoty historického dědictví Města Žatec pro současnost i budoucí generace.

MPMR

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je záchrana jedné z nejhodnotnějších a nejohroženějších památek v Ústeckém kraji, Mederova domu v Žatci, který je nemovitou kulturní památkou evidovanou v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 42710/5-1571 (katalogové číslo 1000154916) a nachází se na území MPR Žatec. Všechny historické objekty v MPR se nacházející jsou zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (č. rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec – město chmele).

Mederův dům – Mederhaus

Vítejte na stránkách spolku, který vznikl v září 2016 a jehož hlavním cílem je záchrana Mederova domu v Žatci. Dům s č.p. 102 stojí na Náměstí 5. května v historickém centru města Žatce. V současné době stojí vlastně jen smutné zbytky, kdysi krásného měšťanského domu se zajímavou historií.

Mederův dům, neboli „Mederhaus“, podle posledních německých majitelů, patřil mezi nejhodnotnější ukázky pozdně gotického obydlí, které bylo možno v Žatci najít. Zhruba od poloviny 20. století chátral, na začátku osmdesátých let se zřítil. Dům je na seznamu nemovitých kulturních památek, dnes jsou však chráněny pouze jeho ruiny.

Mederhaus - historické foto
Mederhaus - historické foto
Mederhaus - historické foto
Mederhaus - historické foto

Pomozte nám při záchraně Mederova domu v Žatci!

Finanční podporou se s námi můžete přímo podílet na záchraně této unikátní památky.
Jakékoliv finanční dary pro obnovu Mederhausu rádi přimeme na našem účtu č.  35-4317926379/0800.

Další etapa rekonstrukce Mederova domu

Podívejte se na aktuální situaci ohledně rekonstrukce Mederova domu v Žatci.

Mederův dům, stav záchrany domu ke dni 4.3.2020

Chlubíme se znovu, jak dům prokoukl – stav k 4. březnu 2020. V galerii níže můžete tuto fotografii porovnat se stavem domu na konci února a rovněž přidáváme obrázky z dávné i nedávné historie Mederova domu.

rekonstrukce - březen 2020

Oprava Mederova domu listopad 2019

Komíny, vikýře a krov

Mederův dům oznamuje, že v historickém centru Žatce přibyly (byly znovu postaveny) dva krásné vysoké omítnuté komíny, dva půdní vikýře a jeden veliký krov s břízkou, neboli „glajchou“. A jsou připraveny hromady balíků šindele, aby mohly obsadit už olaťovanou střechu. A pak je tu ještě jeden malý akát, který doufá, že v tomto domě bude moci opět růst (přesadíme ho ) …

Banner našeho hlavního partnera

S radostí oznamujeme dvě novinky: tak za prvé byl na Mederově domě vyvěšen banner hlavního partnera spolku – žatecké chmelařské firmy Arix a.s. ! S hrdým sdělením – k přečtení na fotce nebo na domě Druhá fotka zachycuje štít domu, který byl dnes dokončen v plné výši! Bude plně v souladu s historickou podobou domu překryt dřevěnými latěmi… Výška je úctyhodná, ale skutečně „sedí“ !!!

Historie Mederova domu

Mederův dům, který nese název po posledních německých majitelích stojí v centru města několik století. Zcela jistě jde o jeden z nejstarších žateckých domů. První písemná zmínka se objevuje v městské knize roku 1564, kdy dům vlastnila paní Regina Bříšková. Dům je ale prokazatelně mnohem starší, což dokazují jeho pozdně gotické základy a tak stavba patří mezi první příklady městského středověkého stavitelství v zemi. Dodnes se tu dochovalo několik historických stavebních prvků, třeba terakotový gotický portál z vypalovaných tvarovek. Takových staveb je po celé republice zhruba dvacet až třicet.

Pan doc. JUDr. PhDr. Dobroslav Líbal, DrSc., ze Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze ho v roce 1955 zhodnotil těmito slovy: „Jednoposchoďový dům na podélném, poněkud nepravidelném půdorysu o třech okenních osách daleko od sebe rozhozených, fasáda hladká, v přízemí částečně šikmá přizdívka, střecha rovnoběžná s ulicí. Přízemek má dosud prosté trámové stropy, dva gotické sklepy jsou pod předním traktem, do ulice s původním širokým schodištěm ploše zaklenutým. Budova jest v jádře gotická i v prvním poschodí, přestavěná zejména po žateckých požárech v 18. století.“

Medereův dům stával na někdejším Floriánském náměstí (dnes Náměstí 5. května), v bezprostřední blízkosti centra města. Během času dům postupně měnil majitele, od bohatých měšťanů po běžné žetecké obyvatele, kteří již neměli dostatek potřebných prostředků pro jeho rekonstrukci. I díky tomu se zachovala kompletní gotická dispozice.

Za první republiky byly do jeho útrob pořádané exkurze pro zvídavé návštěvníky města. Za druhé světové války začalo do domu zatékat a válečná nouze dovolila pouze provizorní opravy. Už v roce 1959 však byl objekt značně zchátralý. Přestože už tehdy tuto záležitost diskutovala příslušná památková komise, pro reálnou záchranu domu se neudělalo nic. Dům už se pak nikdy nepodařilo uvést do uspokojivého stavu a kvůli tomu se krovy a střecha na začátku 80. let zřítily. Dnes zbylo z této památky jen obvodové zdivo a zachované sklepení.

A takto vypadá Mederův dům dnes:

Naše vize budoucnosti Mederova domu

Cílem Spolku Mederova domu je pokusit se získat na obnovu památky evropské peníze z Integrovaného regionálního operačního programu. Náklady na opravu a vybavení jsou kolem 24 milionů korun.

Dotace by mohla pokrýt až 95 procent nákladů, renovaci chce náš spolek předfinancovat pomocí bankovního úvěru.

V objektu, který je v srdci památkové rezervace, plánujeme vznik malého muzea. Expozice připomene stavební historii objektu, ale také Mederovu rodinu, která ho koupila v roce 1919. Zahrnovat bude jak dobové dokumenty, tak interaktivní prvky.

Projekt obnova Mederova domu

Velmi děkujeme všem, kterým není lhostejná budoucnost Mederova domu a rozhodli se nám pomoci a podílet se tak na jeho záchraně. Bez vaší pomoci bychom nikdy nedokázali rekonstrukci této památky realizovat a vlastně bychom se o ni ani nemohli pokusit… Díky!

Hlavní partner Spolku Mederova domu pro realizaci projektu „Záchrana Mederova domu v Žatci“ je společnost ARIX, a.s.

Logo Arix


Logo Izos
Logo Koito
Logo OZ Brázda
logo Paveldvorsky.cz
logo Tv OK plus
logo Ústecký kraj
Gabriela Weisingerová
Ing. Pavel Huml
Ing. Arch. Jiří Vaníček
Mikov

Spolek Mederova domu

Resslova 1309, ŽATEC
IČ: 05380316

Předseda spolku: Mgr. Petr Antoni
Tel.: +420 727 809 453
E-mail: antoni@dpszatec.cz
http://www.mederhaus.cz/


Jak je možné nás podpořit?

Finančně (dar) na č. účtu: 35-4317926379/0800

Kontaktujte nás

QR kód - Spolek Mederova domu

MEDERHAUS.CZ