POKLAD V MEDEROVĚ DOMĚ

Pro všechny, kteří se na poklad, který musí být určitě v Mederově domě schován, ptali, máme dobrou zprávu.

V pondělí 11.3.2019 našel archeolog Vojtěch Peksa pod podlahou čtyři mince uložené zde společně s „obětinou“ kohouta někdy v polovině 17. století. Mince jsou vyražené v rozmezí let 1527 až 1645. Byly zřejmě součástí „obětiny“ a jako jakási magická pomůcka měly chránit dům.
Na dalších fotkách je k vidění výkop odhalující klenbu sklepa a původní úroveň podlahy z druhé poloviny 14. století – ta byla později (právě při uložení obětiny) zvednuta cca o 40 cm, ovšem za znovupoužití podlahových cihel ze 14. století. Navýšení podlahy zásypem nám v rozích uchovalo původní středověkou omítku s červeným nátěrem – na fotkách v rohu dobře patrným.
Archeologický průzkum nadále probíhá a tak se všichni těšíme na další nálezy!

Jako informaci pro budoucí generace hodláme pod rekonstruovanou podlahu také uložit čtyři současné mince.