PF 2019

PF 2019

Úprava zahrady

Práce na úpravách zahrady pod hradbami u Mederova domu, po krátké pauze opět zdárně pokračují. Zde pár obrázků z pátku 14.12.2018:
Úprava zahrady 2018

Úprava zahrady 2018

Úprava zahrady 2018

Smlouva s firmou SWH Stavby, s.r.o.

V pondělí, 10.12. 2018 uzavřel Spolek Mederova domu smlouvu s firmou s firmou SWH Stavby, s.r.o. Firma zrealizuje stavební část záchrany Mederova domu a to ve lhůte max. dvou let. Jedná se o vítězného uchazeče v rámci veřejné soutěže v souladu s platnou legislativou a podmínkami dotace. Staveniště bude předáno už v pátek 21.12.2018! Technický dozor stavebníka (také na základě soutěže) bude vykonávat Ing. Břetislav Sedláček ze Žatce.

Zde několik obrázků z projektu:

Projekt obnova Mederova domu

Projekt obnova Mederova domu

Projekt obnova Mederova domu

Projekt obnova Mederova domu

 

Žatecký zpravodaj 09/18

Článek Žatecký zpravodaj

Pozvánka na charitativní koncert

Charitativní koncert

Brigáda srpen 2018

16. 8. 2018 také proběhla v Mederově domě krátká, zato intenzivní „brigáda“! Nanosili jsme čtyři velké trámy na záklopový strop, pokud budou vyhodnoceny jako použitelné z hlediska nosnosti, budou součástí rekonstruovaného domu. Děkuji kamarádům Kamilovi (na fotce) a Pavlovi (fotograf) za pomoc, protože – on takový pětimetrový historický naimpregnovaný trám skutečně „něco váží“ ….

brigáda srpen 2018

Umístění banneru

Dnes (čtvrtek 16.8.2018) byl na Mederův dům umístěn velkoplošný banner s informacemi o projektu. Je zde i fotografie s plánovanou podobou obnovy domu!

Na druhém banneru jsme velice rádi zveřejnili podporovatele Spolku Mederova domu. Všem uvedeným ještě jednou velice děkujeme! Pokud by se našel někdo další, kdo by nás chtěl podpořit, budeme samozřejmě rádi!

Je zde i logo Hlavního partnera spolku – společnosti ARIX, a.s.!!!

Petr Antoni, předseda spolku

p.s. … a ano, trochu rušivé jsou ty popelnice 🙂 … delší dobu byly umístěny na druhé straně náměstí, ale – chápeme – kdo by to chtěl mít pod okny, že 🙂 …. pokud se příští čtvrtek vybere stavební firma v rámci ukončení výběrového řízení, tak by v těchto místech už brzy mělo být lešení, které nás těch popelnic snad zbaví dočista dočista
banner Mederhaus
banner Mederův dům

Duch Mederova domu

… z hlubin vystupuje duch Mederova domu a hodlá popsat zatím nepopsané nové stránky jeho historie!!

K vidění okénkem z Floriánského (5. května) náměstí!! Instalace je ke shlédnutí od 14. 8. 2018 až do Dočesné. Neváhejte a nahlédněte, kdo se nebojíte !Duch Mederova domu

Prodloužení lhůty na podávání nabídek do výběrového řízení Mederův dům – obnova měšťanského domu č.p. 102 v Žatci

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek je stanoven na 23.8.2018 do 10:00 hod. Otevírání obálek proběhne dne 23.8.2018 od 10:10 hod.

Zveřejněno na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=orderdocument&a=detail&document=1716672

Lhůta se prodlužuje na základě námitky uchazeče, že lhůta je krátká vzhledem k náročnosti zakázky, je tedy prodloužena o 8 dnů.