Na projekt záchrany Mederova domu v Žatci je poskytována finanční podpora z EU.

EU - IROP

Název projektu: Skutečná záchrana nemovité kulturní památky č.p. 102 – Mederova domu v Žatci

Reg. číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004042

Cíl projektu: Držení mimořádné univerzální hodnoty historického dědictví Města Žatec pro současnost i budoucí generace.

MPMR

Stručný popis projektu: Předmětem projektu je záchrana jedné z nejhodnotnějších a nejohroženějších památek v Ústeckém kraji, Mederova domu v Žatci, který je nemovitou kulturní památkou evidovanou v ÚSKP pod rejstříkovým číslem 42710/5-1571 (katalogové číslo 1000154916) a nachází se na území MPR Žatec. Všechny historické objekty v MPR se nacházející jsou zařazené na Indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví (č. rejstříku ÚSKP 34, IdReg. 47960761, název Žatec – město chmele).