Přehledně od p. Profanta

Ikonografie

FOTOGRAFIE

MAPY

 

PLÁNY

 

– plány stavební úřad

– SHP analýza 1992

 

– SHP hodnocení 1992

VEDUTY

 

MP ateliérový návrh

SKETCHUP MODEL

– Vizualizace, obrázky

– BI model

 

– Interiéry

 

Výkresy

 

– Doměření 2014

 

 

– Adam H. – skicy