Přednáška restaurátora pana Šelemby

a to ve středu 19.10. v Mederově domě od 18,00 hod. a to o senzačním nálezu nástěnných maleb v kostele v Nepomyšli, ale i o dalším z tohoto zajímavého řemesla…